Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experți în domeniul comunicării publice - termen limită 16.03.2015

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI PENTRU ÎNSCRIEREA PE LISTE DE EXPERŢI  ÎN DOMENIUL COMUNICĂRII PUBLICE
PROGRAMUL PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”
MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2009 – 2014

Operator de Program (OP): Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii.

1. Scopul cererii de exprimare a interesului

Această cerere de exprimare a interesului are ca obiectiv întocmirea unei liste de experţi  care pot fi selectați să participe la realizarea unor activități de comunicare/informare publică în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.
Expertul/experții vor sprijini activitatea OP, având în vedere obiectivele Programului, prioritățile și criteriile stabilite în Regulamentul de implementare a mecanismului financiar SEE 2009-2014, în Acordul de program și în legislația națională.

2. Criterii de eligibilitate

2.1. Tipuri de liste de experți
OP dorește să constituie următoarele tipuri de liste de experți:

 • Listă de experți în domeniul comunicării publice și publicității

2.2. Profil
Solicitanții eligibili au experiență dovedită cel puțin în domeniul comunicării/informării publice, publicității relațiilor publice.

2.3. Competențe lingvistice
Solicitanții eligibili trebuie să demonstreze competențe lingvistice excelente de analiză a conținutului și de redactare, atât în limba engleză cât și în limba română.

2.4. Criterii de selecție:
Experţii vor fi selectaţi pe baza experienței lor profesionale dovedite, conform următoarelor criterii:

 • Experiență în domeniul de expertiză precizat mai sus (specializările și / sau certificările reprezintă un plus);
 • Capacitatea de redactare și de exprimare orală atât în limba română, cât și în limba engleză;
 • Capacitate de operare cu Microsoft Office.
 • Experiență în domeniile vizate de Programul PA17/RO13
 • Experiență în implementare de proiecte

3. Depunerea candidaturii:

Cei interesați trebuie să depună următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție din care să reiasă motivația și valoarea adăugată a expertului pentru misiune. Scrisoarea de intenție va include și domeniul vizat, respectiv:
  • comunicare publică și publicitate, relații publice
 • Curriculum Vitae (model Europass) în care se va detalia experiența în domeniul vizat;
 • Certificate și/ sau diplome care atestă calificarea în domeniile vizate;
 • Recomandări de la persoane relevante pentru domeniul vizat;
 • Documente care să certifice experiența în domeniu (contracte, convenții, adeverințe de muncă etc)

Toate documentele vor fi depuse personal sau transmise prin poștă/curier rapid la următoarea adresă: Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, etaj 5, cam 503, sector 3, 030833 - Bucureşti.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 16.03.2015, ora 17.00.

Important!

Procesarea datelor cu caracter personal:
Răspunsurile la prezenta cerere de exprimare a interesului presupun înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi procesate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Conflictul de interese:
În vederea garantării imparțialității experţilor în cadrul executării sarcinilor care le-au fost încredinţate, acestora li se va solicita să semneze o declaraţie prin care să confirme că nu se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum sunt acestea definite de legislaţia incidentă în vigoare.
Imparțialitate și codul de conduită:
Pentru fiecare sarcină pe care o realizează experții selectați trebuie să dea dovadă de o conduită etică și profesională corespunzătoare.
Confidențialitate:
Experții selectați trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor la care vor avea acces.
Experților selectați li se va solicita să semneze, la contractare:

 • declarația de conflicte de interes
 • declarația de confidențialiate și imparțialitate

Termeni contractuali:
Nivelul orientativ al remunerației se situează în jur de 4400 lei brut. Durata contractului va fi de 6 luni cu posibilitate de prelungire.
Activitățile pot include și deplasări în teritoriu, la proiectele finanțate în cadrul programului.