Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Apeluri deschise

Anunt important

Solicitanții care au primit notificări de respingere a cererilor de finanțare pentru proiecte mari, ca urmare a verificării conformității administrative și a eligibilității dosarelor depuse, pot transmite răspunsuri argumentate până cel târziu în data de 11 iulie 2014.

Detalii

CLARIFICARE Cap. 10.1 Conținutul dosarului de finanțare din Ghidul solicitantului pentru proiecte mari și mici - Situațiile financiare ale solicitantului

Dosarul cererii de finanțare, punctul 11 referitor la Situațiile financiare ale solicitantului – bilanțul aprobat pe anul 2012 și ultima balanță (copie) trebuie să certifice rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanţ) POZITIV (inclusiv 0).

Detalii

ATENȚIE – listă documente justificative – Fondul pentru relații bilaterale

Lista documentelor justificative necesare decontării cheltuielilor efectuate în cadrul acțiunilor de parteneriat derulate prin Fondul pentru relații bilaterale se completează cu următorul document: Dispoziție de plată de la organizația beneficiară către persoana care a făcut deplasarea – document pentru justificarea primirii diurnei.

Detalii

Lansare runda a 3-a a cererii de propuneri din Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea celei de-a treia cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Detalii

UPDATE cerere de propuneri pentru acțiuni de parteneriat

În data de 14 februarie 2014, ora 14.00, s-a încheiat cea de-a doua rundă dedicată depunerii de cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat în cadrul Măsurii A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate din Fondul pentru relații bilaterale.

Detalii

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE – Fondul pentru relații bilaterale

La sfârșitul perioadei de implementare, dar nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la încheierea acțiunii de parteneriat, beneficiarii de finanțare trebuie să transmită Operatorului de Program următoarele: cerere rambursare - Anexa 5 raport final - Anexa 6 documente justificative – conform listei de mai jos în funcție de tipul cheltuielii materiale realizate în timpul acțiunii de parteneriat (ex. materiale publicate, articole, imagini, studii etc. - dacă este cazul).

Detalii

ERATĂ cheltuieli eligibile - proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, cap. 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile

Dintr-o eroare materială, în cadrul cererilor de proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, în cadrul capitolului 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile, următorul paragraf:

Detalii

Lansare runda 2 a cererii de propuneri din Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea celei de-a doua cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Detalii

Lansare cerere de proiecte mici

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural, la promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, la protejarea minorităţilor şi la încurajarea schimburilor culturale prin finanţarea cu mai mult de 200 milioane de euro a acestora, în cele 16 state beneficiare. România beneficiază de finanţare în valoare de 20,8 milioane de euro în total pentru sectorul cultural. Bugetul prezentei cereri de proiecte este 623.566 de euro.

Detalii

Lansare cerere de proiecte mari

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural, la promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, la protejarea minorităţilor şi la încurajarea schimburilor culturale prin finanţarea cu mai mult de 200 milioane de euro a acestora, în cele 16 state beneficiare. Bugetul prezentei cereri de proiecte este 6.327.957 de euro.

Detalii

UPDATE Cerere de exprimare a interesului pentru înscrierea pe lista de experţi-evaluatori proiecte

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură se prelungește până la 31 ianuarie 2014.

Detalii

Lansarea primei cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de operator de program, anunță lansarea primei cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Detalii

Pag. 1 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 14
12