Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Proiecte mari

CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state

Conform Ghidului solicitantului, partenerul de proiect poate fi o entitate publică sau privată necomercială, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului PA17/RO13, având sediul principal în statele donatoare, statele beneficiare sau într-o țară din afara Spațiului Economic European care are o graniță comună cu statul beneficiar, implicată în mod activ și contribuind în mod eficace la implementarea unui proiect.

Detalii

Lansare cerere de proiecte mari

Granturile SEE contribuie, inter alia, la protejarea și revitalizarea patrimoniului cultural, la promovarea diversităţii culturale şi a dialogului intercultural, la protejarea minorităţilor şi la încurajarea schimburilor culturale prin finanţarea cu mai mult de 200 milioane de euro a acestora, în cele 16 state beneficiare. Bugetul prezentei cereri de proiecte este 6.327.957 de euro.

Detalii

Pag. 2 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 14
12