Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Proiecte

Artiștii ca agenți ai schimbării instituționale
Artiștii ca agenți ai schimbării instituționale

Proiectul Artiști ca agenți ai schimbului instituțional este inițiativa comună a două instituții din România și din Islanda de a crea o platformă colectivă destinată înțelegerii și dezvoltării mecanicii instituționale cu ajutorul artiștilor.

Detalii

Artă pentru schimbare
Artă pentru schimbare

Proiectul își propune să intensifice dialogul cultural, să protejeze identitatea europeană prin înțelegerea diversității culturale, incluzând artiști cu dezabilități și acceptarea acestora în societate.

Detalii

Artă în diversitate
Artă în diversitate

Scopul proiectului este să promoveze valorile multiculturale ale minorităților care trăiesc în România, urmărind interferențele dintre culturile minorităților.

Detalii

Székelyek Traditions – a journey into the culture of Székelys from Romania
Tradiţii secuieşti: o incursiune în cultura secuilor din România

Proiectul „Tradiții secuiești – o călătorie în cultura secuilor din România” își propune să consolideze identitatea culturală a secuilor din România prin promovarea tradițiilor și meșteșugurilor specifice, în cadrul unui mare eveniment care se va desfășura în București și care va genera o mai bună înțelegere a diversității culturale printr-o expunere majoră a cetățenilor români la arta și cultura secuilor.

Detalii

LABORATOR BRĂILA – abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creșterea stagnată
LABORATOR BRĂILA – abordări alternative ale periferiilor urbane în cadrul unui oraș cu creșterea stagnată

Proiectul abordează interdisciplinar o problemă importantă astăzi pentru orașele europene și se bazează pe înțelegerea contextului local și pe creativitatea locuitorilor ca având potențial de îmbunătățire a vieții în oraș.

Detalii

Noile minorități din București
Noile minorități din București

Bucureștiul, un oraș cu prea puține date pentru a putea fi considerat cosmopolit, găzduiește comunități de străini din cele mai variate, de la britanici și italieni până la chinezi, libanezi, turci și indieni.

Detalii

Balkanik: Festival de cultură și artă
Balkanik: Festival de cultură și artă

Festivalul de arte și cultură Balkanik își propune să aducă în lumină bogatele tradiții culturale ale minorităților și cele mai bune expresii contemporane ale acestor tradiții, să le disemineze poveștile și cultura, permițându-le să se prezinte singure.

Detalii

Intervenții socio-artistice pentru capacitarea comunității rome și pentru încurajarea dialogului comunitar intercultural (ART_ROM)
Intervenții socio-artistice pentru capacitarea comunității rome și pentru încurajarea dialogului comunitar intercultural (ART_ROM)

ART_ROM are ca obiectiv general dezvoltarea și promovarea inițiativelor, metodelor și acțiunilor practice necesare pentru înțelegerea culturii rome în zonele urbane ale României, încurajarea dialogului intercultural, a diversității culturale și dezvoltarea unei culturi a incluziunii, pe baza a două abordări-pilot în Turnu Măgurele și Alexandria.

Detalii

Minorities Film Festival
Minorities Film Festival

Festivalul Filmului despre Minorități este un proiect socio-cultural ce își propune să creeze o punte de înțelegere între minoritățile din România și, de asemenea, între acestea și locuitorii majoritari.

Detalii

Aspecte pozitive ale migrației: femei rome și meșteșugari romi ca agenți ai schimbării
Aspecte pozitive ale migrației: femei rome și meșteșugari romi ca agenți ai schimbării

Proiectul „Aspecte pozitive ale migrației: femei rome și meșteșugari romi ca agenți ai schimbării” încearcă să valideze ipoteza că migrația romilor are și aspecte pozitive.

Detalii

Arta nu urăște – celebrarea valorii
Arta nu urăște – celebrarea valorii

Proiectul „Arta nu urăște – celebrarea valorii” a promovat rolul artei și al unui mediu multicultural incluziv în dezvoltarea toleranței inter-etnice în școli. Specific, proiectul a stimulat dialogul intercultural la nivel școlar pentru incluziunea copiilor romi.

Detalii

BEIUȘ.DOOR – poartă spre promovarea multiculturalității în Țara Beiușului
Beiuș Door - poartă spre promovarea multiculturalității în Țara Beiușului

Proiectul va promova multiculturalitatea în zona Beiuș și va include organizarea celui mai așteptat festival la nivel local, prin realizarea unui parteneriat public-privat între Primăria Beiuș, instituțiile locale de cultură și școlile din localitate, antrenând mare parte din cei 5.000 de elevi din liceele, școlile și grădinițele din Beiuș.

Detalii

Pag. 4 din 7 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 82