Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Relații bilaterale

Trebuie să știți că…

Programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale în ceea ce privește dialogul cultural și diversitatea în artă și cultură.

Finanțarea pentru relații bilaterale este parte integrantă din Program, principalele obiective vizând:

  • sporirea cooperării dintre organizații și instituții din România și statele donatoare;
  • îmbunătățirea cunoașterii și înțelegerii reciproce;
  • împărtășirea experienței rezultate din implementarea proiectelor.    

Ce se finanțează…

Măsura A - Inițiere  / Dezvoltare de parteneriate - susține activitățile de identificare a potențialilor parteneri din statele donatoare anterior/în timpul pregătirii proiectului, respectiv dezvoltarea de parteneriate în vederea depunerii spre finanțare a proiectelor culturale.

Măsura B - Colaborare și schimb de experiență - susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici între promotorii de proiect și entități din statele donatoare, după obținerea finanțării proiectului.

Alocarea financiară totală pentru relații bilaterale din cadrul Programului este de 120,332 euro.

Țineți cont de…

Relațiile bilaterale reprezintă o prioritate în cadrul Programului, cooperarea dintre promotorii din România și partenerii din statele donatoare fiind totodată încurajată și sprijinită.

Promotori de proiect - entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, precum și organizațiile neguvernamentale din România care inițiază, pregătesc și implementează un proiect. 

Parteneri de proiect din statele donatoare - entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, precum și organizații neguvernamentale care participă la implementarea unui proiect finanțat prin Program. 

Finanțarea pentru relații bilaterale, Masura A,  încurajează  pregătirea și depunerea unui proiect în parteneriat. Astfel, sprijinul financiar stimulează:

  • promotorii de proiect din România care caută potențiali parteneri din Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, respectiv,
  • potențialii parteneri din Islanda, Liechtenstein sau Norvegiacare caută să realizeze proiecte în comun cu organizații din România.

În cazul în care căutarea unui partener pentru implementarea proiectului este de succes, promotorul și partenerul vor semna un Acord de parteneriat care va reglementa activitatea fiecărei părți în cadrul viitorului proiect. 

Proiectele în parteneriat vor avea prioritate. Conform criteriilor de selecție, se va acorda punctaj suplimentar proiectelor implementate  în parteneriat între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare.

Așadar,
Pentru un proiect de success, găsiți partenerul potrivit!

 

Află mai multe despre cererile de propuneri.