IMPACT

Socăcițele: bucătăresele comunitare – ghidul diversității

„Ce-ar fi povestea socăcițelor şi, mai cu seamă, a socăcitului, precum şi gustul artei sale, fără esenţele şi tradiţiile distilate din viaţa socială a comunităţilor săteşti? Şi, ce ar fi satele, fără aducerile aminte ale oamenilor, lecţii trăite şi trecute din generaţie în generaţie sau întâmplări spuse de unii, altora, în jurul mesei ori pe băncuţele de la poartă?”.

Ghidul diversității ce vorbește despre tradiția satelor transilvănene poate fi răsfoit aici