IMPACT

Cercetarea istoriei teatrului timișorean – arhivă digitală
Cercetarea istoriei teatrului timișorean – arhivă digitală

„Proiectul Cercetarea istoriei teatrului timișorean și-a propus să arhiveze, pe suport digital, o istorie de 139 de ani de teatru la Timișoara, consemnată în afișe, caiete program, cronici, fotografii și alte documente, transformând-o într-o sursă documentară solidă pentru cercetători și public.”

Legături Europene realizate prin Cinematografie şi Dans – retrospectivă video
Legături Europene realizate prin Cinematografie şi Dans – retrospectivă video

Legături Europene realizate prin Cinematografie şi Dans porneşte de la nevoia de cunoaştere a artei cinematografice de tipul filmului de comedie şi a artei dansului contemporan ca instrumente de exprimare a diversităţii culturale europene şi de la nevoia de specializare a resursei umane pentru promovarea proiectelor culturale.

Halele Carol Uzina de povești – retrospectivă video
Halele Carol Uzina de povești – retrospectivă video

„O ladă veche poate fi pentru un copil o comoară! Podul de la casa bunicilor devine un castel plin de comori. O fabrică veche? Un adevărat univers! În cadrul proiectului copiii au fost invitați să scotocească spațiul în căutarea unor indicii și a unor obiecte menite să întregească puzzle-ul propus de organizatori. Au fost invitați să fie arhitecți și ingineri, să stăpânească la nivel personal fabrica și halele ei uriașe.”

Maskar – retrospectiva video
Maskar – retrospectiva video

„Pornind de la realitățile socio-economice, culturale și politice a două orașe mici de provincie din Teleorman – Alexandria și Turnu-Măgurele – Maskar și-a propus să inițieze un dialog comunitar ce pune sub semnul întrebării stereotipuri și prejudecăți, mai ales etnice, și ne încurajează să ne cunoaștem mai bine trecutul și să înțelegem importanța solidarității și empatiei.

Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană – colecție de scenete
Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană – colecție de scenete

„Proiectul Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană a consolidat înțelegerea diversității culturale dobrogene europene, mărind sfera audienței culturale și educând populația cu privire la minoritățile dobrogene.”

Agora culturală@biblioteca ta – povești digitale
Agora culturală@biblioteca ta – povești digitale

„Povestea digitală implică discipline multiple care includ aptitudini literar-artistice, utilizarea tehnologiei și schimburi inter-culturale. În acest scop, bibliotecile își propun să încurajeze interacțiunea dintre diferitele minorități etnice reprezentate în România, promovând astfel diversitatea culturală și toleranța pentru valorile etnice ale minorităților. Povestea digitală oferă instrumentul prin care memoria comunităţilor poate fi cunoscută și împărtăşită.”

Reconstituirea istorică - instrument de valorificare culturala si dezvoltare durabila a comunității locale – retrospectivă video
Reconstituirea istorică - instrument de valorificare culturala si dezvoltare durabila a comunității locale – retrospectivă video

„Proiectul este o inițiativă inedită în spațiul cultural românesc. Primind know-how de la partenerul norvegian și sprijin din partea autorităților locale din Râșnov, proiectul își propune să devină o alternativă culturală viabilă, adresată mai multor grupuri țintă, în special tineri, care să ofere o metodă educațională nouă, care facilitează înțelegerea fenomenelor istorice concrete.”

Centrul pentru educație interculturală Constanța – catalog expoziții
Centrul pentru educație interculturală Constanța – catalog expoziții

„Prin activitățile sale, proiectul este în acord cu preocupările locale, regionale, naționale și europene în ceea ce privește preocuparea pentru promovarea diversității culturale și a valențelor interculturale. În cadrul celor două expoziții interculturale organizate au fost expuse cele mai bune lucrări realizate de membrii grupului țintă al proiectului, precum și lucrările a 8 artiști din Norvegia și a 16 artiști din România, cu scopul de a-i promova pe aceștia la nivel internațional.

Centrul cultural al diversității europene – video ateliere
Centrul cultural al diversității europene – video ateliere

„Secretele meșteșugului tradițional s-au păstrat peste generații și definesc calitatea diversității culturale din punct de vedere etnografic. Sustenabilitatea proiectului este dată de utilizarea și sprijinirea potențialului uman și natural al zonei prin facilitarea accesului la cursuri de pregătire profesională pentru localnici și sprijinirea dezvoltării atelierelor meșteșugărești care vor spori producția de bunuri și servicii.”

Agora culturală@biblioteca ta – making of
Agora culturală@biblioteca ta – making of

„Proiectul Agora Culturală propune un set de instrumente și tehnici moderne bazate pe tehnologia, prin care utilizatorii de servicii de bibliotecă, aparținând diferitelor comunități etnice, vor deveni creatori de povești digitale originale pe teme culturale relevante. În acest fel biblioteca devine un actor central în dialogul intercultural al diferitelor etnii. În ceea ce privește inovația, Agora oferă o abordare moderna a diversității culturale, interactive și de colaborare, invitând participanții să își împărtășească experiențele și valorile culturale prin tehnica Digital Storytelling.

Teatrul naște dialog – retrospectivă video
Teatrul naște dialog – retrospectivă video

„Proiectul deschide dialogul cultural prin dezvoltarea unor activități complementare extracurriculare, care vor permite elevilor să ia contact cu artele spectacolului și cu obiceiurile și tradițiile minorităților și să depășească barierele de comunicare pentru a înțelege și compara realitățile complexe ale vieții în cele opt regiuni din România și cele două locații din Oslo.”

Joc la nuntă-n Bucovina – clipuri video
Joc la nuntă-n Bucovina – clipuri video

„Proiectul de față a reușit să-și atingă obiectivul și anume acela de a încuraja minoritățile din zona Bucovinei în a-și descoperi și păstra identitatea culturală. Astfel, implicarea minorităților participante a determinat sudarea legăturilor existente și crearea unui cadru prielnic realizării de noi colaborări cultural-artistice. Activitățile realizate au încurajat copii să-și păstreze cântecul specific fiecărei etnii și să poarte cu mândrie portul popular. Totodată, părinții au înțeles că este important să-și trimită copiii să învețe, să conștientizeze și să păstreze tradițiile strămoșești.”

Centrul pentru educație interculturală Constanța – manual
Centrul pentru educație interculturală Constanța – manual

„Studiul de față are la bază necesitatea realizării educației interculturale în rândul tinerilor, întrucât aceasta acoperă o realitate a dialogului dintre culturi. (…) educația interculturală, care promovează ideea existenței și a traiului împreună cu celălalt, este realizabilă numai dacă ne raportăm constant la aspecte precum înțelegerea autoidentificării etnice și lingvistice și acceptarea raportului real dintre educație și identitate etnică. (…) De aceea, un program de integrare a tinerilor în acest sens reprezintă un deziderat în societatea actuală.”

Reconstituirea istorică - instrument de valorificare culturala si dezvoltare durabila a comunității locale – making of
Reconstituirea istorică - instrument de valorificare culturala si dezvoltare durabila a comunității locale – making of

„Reconstituirea istorică (re-enactment) este un nou instrument de înțelegere și valorificare a culturii și, totodată, de dezvoltare durabilă a comunității locale. Proiectul își propune crearea unui grup de re-enactment care va evidenția ocupațiile tradiționale locale, valorile comunității, precum și istoria și identitatea minorităților din zonă.

Artă în diversitate – revistă
Artă în diversitate – revistă

„Revista Artă în diversitate vine în întâmpinarea nevoilor de stimulare a informării cetăţenilor cu privire la arta minorităţilor şi a formelor de expresie culturală a acestora. Dezvoltarea revistei culturale are ca obiectiv strângerea într-un singur loc a evenimentelor cu caracter cultural organizate de minorităţile din Bucureşti şi promovarea acestora într-o manieră organizată şi captivantă. Revista va încuraja informarea cetăţenilor în legătură cu tradiţiile minorităţilor şi a formelor de exprimare ale acestora şi respectarea drepturilor minorităţilor la promovarea propriilor culturi.”

Incubatorul de povești–revistă literară
Incubatorul de povești–revistă literară

Incubatorul de povești își propune promovarea lecturii în rândul tinerilor, aceasta fiind una dintre cele mai benefice și complexe acțiuni pentru mintea umană. Efortul se va canaliza către sprijinirea elevilor de liceu în a păstra și câștiga obiceiul cititului și mai mult decât atât, în a-i încuraja pe cei cu potențial să se manifeste prin scris.”

Diversitate culturală dincolo de limitele orașului, la Sinaia–making of
Diversitate culturală dincolo de limitele orașului, la Sinaia–making of

„Proiectul își propune să ofere publicului larg, interesat de artele și meșteșugurile tradiționale, activități concepute pentru a facilita cunoașterea acestora sub conceptul unității în diversitate. Prin selecționarea celor mai valoroși maeștri / artiști populari, aducem în fața publicului adevărate modele care să deschidă apetitul pentru artele tradiționale și diversitatea culturală.”

Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană – broșuri
Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană – broșuri

„Proiectul Diversitate Dobrogeană pentru Comunitate Europeană a consolidat înțelegerea diversității culturale dobrogene europene, mărind sfera audienței culturale și educând populația cu privire la minoritățile dobrogene.”

Pag. 3 din 5 | 18 inreg./pag. | nr. inreg: 89