Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Istoria holografică multietnică a Brăilei

Promotorul proiectului: Municipiul Brăila

Partener de proiect: Jazzmontør AS Norway

Valoarea totală a proiectului: 513.973 lei (116.270,33 euro)

Valoare eligibilă nerambursabilă - 85% contravaloare aferenta Grant SEE, respectiv 436.877,05 lei și 15% cofinanțare de la bugetul național, respectiv 77.095,95 lei

Site web: www.hologramabraila.ro

Rezumatul proiectului

Nevoia care a generat acest proiect a fost, în principal, cea legată de necesitatea  promovării istoriei vechii cetăți a Brăilei, de cunoașterea de către brăileni a istoriei minorităţilor locale (inclusiv a rromilor) și de dezvoltarea acestora odată cu oraşul. Astfel, obiectivele proiectului au vizat întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali români și cei din Norvegia, în domeniul artei și culturii, cu accent pe diversitate; consolidarea accesului publicului larg la cultură prin prezentarea proiecțiilor holografice ale filmelor cu mesaj vizual istoric și multietnic relevant; realizarea unei înțelegeri optime a diversității culturale și consolidarea dialogului intercultural, inclusiv a minorităților; dezvoltarea (extinderea) oportunităților de derulare a unor activități diverse, moderne (proiecții holografice, cvasiholografice).

Proiectul în cifre

  • 2 filme de promovare a diversităţii culturale și multietnice a Brăilei realizate. Cele 2 momente alese pentru a fi transpuse prin filmele realizate au fost războiul ruso-turc din 1828-1829 și contribuția celor 13 minorități la reconstrucția și dezvoltarea economică a orașului Brăila în perioada 1829 – 1945;
  • 3 proiecţii holografice şi cvasiholo-grafice pentru promovarea identităţii multietnice și consolidarea accesului publicului larg la cultură;
  • 2 campanii de conştientizare a rolului artei ca mijloc de educare realizate prin intermediul website-ului și distribuția de materiale promoționale;

Galerie foto/video

Spotul de prezentare al filmului realizat în cadrul proiectului este disponibil aici: http://hologramabraila.ro/multimedia/clipuri-video/

-

Proiectul în media