Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Arta nu urăște – celebrarea valorii

Promotorul proiectului: Asociația Philson Young

Partener de proiect: Asociația Duo Alternative

Valoarea proiectului: 72.482 euro

Valoare finanțare nerambursabilă (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 288.172 lei (65.234,18 euro)

Site web: www.artaiubeste.ro

Rezumatul proiectului

„Arta nu urăște – celebrarea valorii” a promovat rolul artei și al unui mediu multicultural incluziv în dezvoltarea toleranței inter-etnice în școli. Proiectul a stimulat dialogul intercultural la nivel școlar pentru incluziunea copiilor romi și a condus la conștientizarea necesității și eficienței promovării diversității culturale și a dialogului intercultural prin crearea unui climat educațional incluziv și creșterea importanței educației interculturale în curricula școlară. Aceste măsuri duc la stimularea incluziunii și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale copiilor romi.

Recunoașterea publică a rezultatelor elevilor de etnie romă din grupul țintă în diversele domenii artistice pe care și le-au ales a fost realizată în cadrul unor concursuri de la finalul atelierelor tematice, inclusiv o expoziție cu creațiile participanților la atelierele de fotografie și pictură, dar și în timpul Concertului Interculturalității - Concertul Valorii. În timpul acestui eveniment artistic de mare vizibilitate, care a fost bine promovat în mass- media centrală și locală din București, elevii de etnie romă, română și alte etnii care au participat la atelierul tematic de muzica au interpretat, alături de artiști consacrați, un repertoriu divers, multicultural, Concertul atingându-și obiectivul de a demonstra rolul esențial al artei în promovarea valorilor educației interculturale și incluziunii sociale.

Proiectul în cifre

 • 5 cursuri de educație interculturală organizate în fiecare dintre cele 5 școli și licee vizate de proiect despre:
  • diversitatea culturală și religioasă în România,
  • interferențele dintre comunitățile română și roma – trecut și prezent,
  • educația incluzivă și respectul pentru grupurile dezavantajate (copii cu dezabilități), prejudecățile și stereotipurile și soluții;
  • ce înseamnă pentru mine diversitatea, toleranța și respectul reciproc?;
 • 1 concert al interculturalității – Concertul Valorii organizat cu scopul de a promova pe scară largă rolul artei în dezvoltarea unui mediu incluziv și multicultural;
 • 1 cercetare calitativă extinsă desfășurată pentru a evalua impactul proiectului, inclusiv validarea soluțiilor anti-discriminare propuse;
 • 5 ateliere tematice centrate pe actorie, pictură, fotografie, muzică și jurnalism. 

Foto/video

Urmăriți filmul making of al proiectului aici:

Un flash mob cu puternic mesaj antidiscriminare aici:

 

-

Proiectul în media