Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Lansarea cererii de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale – măsura B

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de operator de program, anunță lansarea primei cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale – măsura B.

Obiective

Fondul pentru relații bilaterale este parte integrantă a Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.

Principalul obiectiv al Fondului este de a spori cooperarea între organizațiile și instituțiile din România și cele din statele donatoare, de a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă și de a împărtăși experiența rezultată din implementarea activităților sau proiectelor.

Solicitanţi eligibili

Solicitanţii eligibili sunt:

  • promotorii de proiecte mari din cadrul Programului PA17/RO13
  • promotorii de proiecte mici din cadrul Programului PA17/RO13

Partenerii eligibili sunt:

  • entități din statele donatoare sau organizații internaționale

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 48.973 euro.
Valoarea maximă a unei finanțări este de 5000 euro per entitate/organizaţie.

Termene limită

Data de deschidere – 25 august 2015
Data de închidere – 15 octombrie 2015

Depunerea cererilor de finanțare

Toate informațiile despre depunerea cererilor de finanțare și documentația aferentă pot fi descarcate mai jos: