Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Lansarea cererii de propuneri pentru acțiuni de parteneriat – Măsura B runda 2 din Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea celei de-a doua cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale – Măsura B.

Fondul pentru relații bilaterale

Fondul pentru Relaţii Bilaterale este parte integrantă a Programului. Principalele obiective ale Fondului pentru Relații Bilaterale sunt:

 • creşterea nivelului de cooperare dintre organizaţiile şi instituţiile din România şi cele din Statele Donatoare;
 • îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce;
 • împărtășirea experienței rezultate din implementarea proiectelor.

Mecanismul Financiar SEE încurajează și promovează întărirea relațiilor bilaterale între România și Statele Donatoare, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru operatorii culturali de a face schimb de  experiență în domeniul cultural.

Domenii finanțate

Măsura B - Colaborare și schimb de experiență din cadrul prezentei cereri de propuneri susține activitățile de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici. Potențialii solicitanți pot obține finanțare cu scopul de a stabili colaborări cu entități din Statele Donatoare pentru a participa la evenimente, seminarii sau conferințe în statele donatoare sau pentru a organiza astfel de evenimente în comun cu organizații din Statele Donatoare.

Activități eligibile

Sunt eligibile următoarele activităţi între entități din România şi din Statele Donatoare:

 • Activități pentru inițierea /dezvoltarea de parteneriate între entități din România / Statele Donatoare în vederea colaborării, a schimbului de experiență, a transferului de cunoștințe și bune practici;
 • Participarea la conferinţe, seminarii, ateliere de lucru organizate de entități din Statele Donatoare, în vederea identificării modalităţilor de dezvoltare a unor proiecte viitoare;
 • Alte activități care conduc la sporirea colaborării și schimbului de experiență bilaterale în domeniul culturii.

Acțiunile de parteneriat pot fi implementate în România sau în oricare din Statele Donatoare.

Solicitanţii eligibili

În cadrul acestei cereri de propuneri pentru acțiuni de parteneriat solicitanții / partenerii eligibili din România și din Statele Donatoare sunt:

Solicitanţii eligibili din România sunt:

 • Promotorii de proiecte care derulează / au derulat proiecte în cadrul Programului PA17/RO13;
 • Entităţi publice:
  • autorități locale şi naționale;
  • instituții culturale;
  • instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale.

Solicitanţii / partenerii eligibili din Statele Donatoare sunt:

 • Entități publice:
  • autorități locale şi naționale;
  • instituții culturale;
  • instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale;
 • Organizații nonprofit.

Este obligatoriu ca solicitantul și potențialul partener să fie înregistrați ca persoane juridice și să aibă capacitatea de implementare a activităților în domeniul abordat prin acțiunea de parteneriat.

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 21.600 euro.
Valoarea maximă a unei finanțări este de 5.000 euro per solicitant.

Termene limită

Data de deschidere – 1 aprilie 2016
Data de închidere  – 30 iunie 2016 sau până la epuizarea fondurilor disponibile

Depunerea cererilor de finanțare

Toate informațiile privind depunerea cererilor de finanțare și documentația aferentă pot fi descărcate mai jos:

 • Ghidul solicitantului - Măsura B runda 2 (ro) (en)
 • Anexa 1 - Formularul cererii de finanțare (en)
 • Anexa 2 - Formularul declarației de eligibilitate a solicitantului (ro) (en)
 • Anexa 3 - Scrisoarea de exprimare a interesului privind parteneriatul (en)
 • Anexa 4 - Model contract de finanțare
 • Anexa 5 - Model raport final (en)
 • Anexa 6 - Model cerere rambursare (en)
 • Anexa 7 - Documente justificative (ro) (en)

Contact

Pentru a adresa întrebări, vă rugăm folosiți coordonatele de mai jos:
Monica Vasincu, responsabil comunicare
Tel./Fax: +40 21 224 45 12
E-mail: office@fonduri-diversitate.ro
Web: www.fonduri-diversitate.ro