Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Lansarea primei cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de operator de program, anunță lansarea primei cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Obiective

Fondul pentru relații bilaterale este parte integrantă a Programului PA17/RO13 “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”.

Principalul obiectiv al Fondului este de a spori cooperarea între organizațiile și instituțiile din România și cele din statele donatoare, de a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă și de a împărtăși experiența rezultată din implementarea activităților sau proiectelor.

Domenii finanțate

Prezenta cerere de propuneri urmărește susținerea activităților de identificare a potențialilor parteneri din statele donatoare anterior/ în timpul pregătirii proiectului, respectiv dezvoltarea de parteneriate în vederea depunerii, spre finanțare, a proiectelor culturale.

Aceste activități se încadrează în Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate a Fondului pentru relații bilaterale.

Activități eligibile

 • Întâlniri de identificare potențiali parteneri pentru un viitor proiect între entitatea din România şi partenerul/potenţialul partener din statele donatoare;
 • Participarea la diferite conferinţe, călătorii de studii, vizite, evenimente, întâlniri organizate cu potenţialii parteneri din statele donatoare, în vederea identificării partenerilor şi a modalităţilor de dezvoltare a proiectelor în parteneriat.

Solicitanţi eligibili

Solicitanţii eligibili din România sunt:

 • Entităţi publice:
  • autorități locale şi naţionale; 
  • instituții culturale;
  • instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale
 • Persoane fizice: creatori, artişti, experți din domeniul cultural, studenţi.

Organizațiile/entitățile din statele donatoare pot solicita în mod direct finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri.

Solicitanţii eligibili / parteneri din statele donatoare sunt:

 • organisme publice care activează în domeniul culturii, legal înfiinţate și cu sediul în statele donatoare, organizate și administrate în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • organizații neguvernamentale și nonprofit, legal înfiinţate și cu sediul în statele donatoare, organizate și administrate în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • persoane fizice: creatori, artiști și experți din domeniul culturii, studenți.

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 45.000 euro.

Valoarea maximă a unei finanțări este de 1.500 euro per entitate/organizaţie.

Termene limită

Data de deschidere – 18 noiembrie 2013
Data de închidere – 16 decembrie 2013

Depunerea cererilor de finanțare

Toate informațiile despre depunerea cererilor de finanțare și documentația aferentă pot fi descarcate mai jos:

 • Ghid relaţii bilaterale - Măsura A [ro] [en]
 • Annex 1 - Application Form [en]
 • Annex 2 - Statement on Eligibility [en]
 • Annex 3 - Partnership Expression of Interest [en]
 • Annex 4 - Final Report [en]
 • Annex 5 - Payment Request [en]
 • Annex 6 - Grant Contract [ro] [en]

Contact

Pentru a adresa întrebări, vă rugăm folosiți coordonatele de mai jos:

Monica Pîslariu, responsabil comunicare
Cornelia Predoiu, responsabil cerere de propuneri
Tel./Fax:               +40 21 222 84 79
E-mail:                  office@fonduri-diversitate.ro
Web:                     www.fonduri-diversitate.ro, www.umpcultura.ro