Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Despre program

Trebuie să știți că…

În conformitate cu Acordul Spațiul Economic European (SEE) dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, pe de altă parte, România beneficiază de ajutor financiar nerambursabil.

În cadrul Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, semnat între statele donatoare Islanda, Norvegia și Liechtenstein și România, partile au stabilit implementarea Programului  

„PROMOVAREA DIVERSITĂȚII ÎN CULTURĂ ȘI ARTĂ ÎN CADRUL PATRIMONIULUI CULTURAL EUROPEAN”

Programul este implementat de Ministerul Culturii și Identității Naționale din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Scopul Programului „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” se referă la:

 • sporirea dialogului cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale;
 • reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Spațiului Economic European;
 • consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele donatoare și România.

Alocarea financiară totală a Programului este de 8,022,059 euro, după cum urmează:

 • 6.818.750 euro, reprezentând contribuția Mecanismului Financiar SEE;
 • 1.203.309 euro, reprezentând contribuția României.

Ce se finanțează…

Programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” vizează următoarele componente:          

Componenta 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

 • Creșterea mobilității la nivel internațional pentru artiști și operele lor;
 • Promovarea educației prin artă și cultură pentru un public mai larg;
 • Proiecte privind artele spectacolului;
 • Proiecte privind arta plastică și arta vizuală.

Componenta 2: Documentarea istoriei culturale

 • Consolidarea și promovarea istoriei culturale a minoritatilor;
 • Evenimente / productii cu și despre minoritati (targuri, festivaluri, reprezentatii).

Beneficiari eligibili

Componenta 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

 • Entități publice:
  • Autorități locale, regionale și naționale;
  • Instituții culturale;
  • Instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale, inclusiv din domeniul culturii și al promovării minorităților etnice;
 • Persoane fizice (pentru proiectele mici):
  • Creatori și artiști;
  • Experți din domeniul culturii;
  • Studenți.

Componenta 2: Documentarea istoriei culturale

 • Entități publice:
  • Instituții culturale;
  • Instituții de învățământ superior și institute de cercetare;
 • Organizații neguvernamentale din domeniul culturii;
 • Persoane fizice (pentru proiectele mici):
  • Creatori și artiști;
  • Experți din domeniul culturii;
  • Studenți.

Buget

 • Proiecte mari (între 50.000 – 200.000 euro/proiect) cu un buget total de 6.327.956 euro aferent Componentelor 1 și 2;
 • Proiecte mici (între 5.000 – 15.000 euro/proiect) cu un buget total de 623.566 euro aferent Componentelor 1 și 2.

Cel puțin 10% din costurile eligibile ale Programului va fi alocat proiectelor culturale privind populația romă.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru proiecte

 • Organizații neguvernamentale – până la 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Persoane fizice – până la 95% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Entități publice – până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.