Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Proiecte mici

COMUNICAT DE PRESĂ privind finalizarea sesiunii de depunere a proiectelor mici în cadrul Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, deține calitatea de Operator al Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

Detalii

Clarificare – Cap. 10.1 Conținutul dosarului de finanțare, Ghidurile solicitantului, cererea de proiecte mari și mici

Referitor la clarificarea anterioară: “Bilanțul aprobat pe anul 2012 și ultima balanță (copie) trebuie să certifice rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanţ) POZITIV (inclusiv 0)” facem următoarea precizare: Acest aspect va fi luat în considerare în cadrul evaluării tehnice și financiare, și anume la Cap. III Fezabilitatea proiectului din grila de evaluare, în sensul depunctării și nu constituie un criteriu de eliminare în etapa verificării administrative și a eligibilității.

Detalii

CLARIFICARE Cap. 10.1 Conținutul dosarului de finanțare din Ghidul solicitantului pentru proiecte mari și mici - Situațiile financiare ale solicitantului

Dosarul cererii de finanțare, punctul 11 referitor la Situațiile financiare ale solicitantului – bilanțul aprobat pe anul 2012 și ultima balanță (copie) trebuie să certifice rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanţ) POZITIV (inclusiv 0).

Detalii

ERATĂ Anexa 4 - Declarația eligibilitate partener

Dintr-o eroare materială, în cadrul Cererii de proiecte mari și a cererii de proiecte mici punctul a) din Anexa 4 – Declarația eligibilitate partener: Solicitantul și partenerii de proiect dispun de resursele financiare și de competențele profesionale și calificările necesare pentru implementarea proiectului descris în cererea de finanţare; Activitățile propuse în cererea de finanţare nu au mai beneficiat în ultimii 5 ani și nu beneficiază de finanţare publică din fonduri naționale sau europene (rambursabile și nerambursabile) ;

Detalii

ERATĂ Capitolul 11.1 Verificarea conformității administrative și a eligibilității - Ghidul solicitantului pentru cererea de proiecte mici

Dintr-o eroare materială, Capitolul 11.1 Verificarea conformității administrative și a eligibilității din Ghidul solicitantului pentru cererea de proiecte mici, punctul II ELIGIBILITATEA, linia 3, din tabelul de verificare a conformității administrative și a eligibilității:

Detalii

ERATĂ Anexa 4 – Declarație de eligibilitate partener din Ghidul solicitantului pentru proiecte mari și proiecte mici

Dintr-o eroare materială, în cadrul cererilor de proiecte mari și proiecte mici, în cadrul Anexei 4 - Declarație de eligibilitate partener din Ghidul solicitantului, următorul tabel ...

Detalii

CLARIFICARE: Fișe de post aprobate de reprezentantul legal al solicitantului

Referitor la documentele generale ce trebuie atașate dosarului cererii de finanțare, precizăm faptul că fișele de post aferente pozițiilor care formează echipa de proiect, trebuie aprobate după cum urmează: de reprezentantul legal al solicitantului, pentru angajații acestuia; de reprezentantul legal al partenerului de proiect, precum și de reprezentatul legal al solicitantului, pentru angajații partenerului de proiect.

Detalii

CLARIFICARE Anexa 2 – Bugetul proiectului la Ghidurile solicitantului pentru proiectele mari și proiectele mici

În cadrul Anexei 2 – Bugetul proiectului la Ghidurile solicitantului aferente cererilor de proiecte mari, respectiv proiecte mici, liniile bugetare 1.1 Cheltuieli cu personalul alocat proiectului și 1.2 Cheltuieli cu deplasarea se referă la cheltuielile aferente personalului implicat în managementul (administrarea) proiectului.

Detalii

ERATĂ cheltuieli eligibile - proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, cap. 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile

Dintr-o eroare materială, în cadrul cererilor de proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, în cadrul capitolului 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile, următorul paragraf:

Detalii

CLARIFICARE semnarea și ștampilarea documentelor depuse în cadrul cererii de proiecte mari și a cererii de proiecte mici

Toate documentele care constituie dosarul proiectului trebuie numerotate, semnate şi ştampilate pe fiecare pagină, în colțul dreapta jos. Opisul dosarului va cuprinde și specificarea numărului de pagină al documentului la care se face referire.

Detalii

CLARIFICARE privind realizarea de proiecte în parteneriat cu entități din alte state

Conform Ghidului solicitantului, partenerul de proiect poate fi o entitate publică sau privată necomercială, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului PA17/RO13, având sediul principal în statele donatoare, statele beneficiare sau într-o țară din afara Spațiului Economic European care are o graniță comună cu statul beneficiar, implicată în mod activ și contribuind în mod eficace la implementarea unui proiect.

Detalii

Pag. 1 din 2 | 12 inreg./pag. | nr. inreg: 14
12