Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

ERATĂ cheltuieli eligibile - proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, cap. 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile

Data publicarii: 07 Feb. 2014

Dintr-o eroare materială, în cadrul cererilor de proiecte mari și mici, Ghidurile solicitantului, în cadrul capitolului 6.5.1 Lista cheltuielilor eligibile, următorul paragraf:

”Costurile de management împreună cu cele indirecte nu vor depăși 20% din costul total eligibil al proiectului.”
se modifică după cum urmează:
”Costurile de management împreună cu cele indirecte nu vor depăși 20% din totalul cheltuielilor eligibile directe ale proiectului.”

În acest sens, și în cadrul Anexei 2 – Bugetul proiectului la Ghidurile solicitantului aferente cererilor de proiecte mari, respectiv proiecte mici, următoarea linie bugetară:

”5. Cheltuieli indirecte* (maxim 20% din totalul cheltuielilor eligibile directe)”
se modifică după cum urmează:
”5. Cheltuieli indirecte*”