Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Romi in Bărăgan - Inventarul unui mod de viață

Promotor de proiect: Centrul de instruire și consultanță LABOR

Partener de proiect: Muzeul județean Ialomița

Valoarea proiectului: 88.535 euro

Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 353.829 lei (79.682,18 euro)

Site web: http://www.romiinbaragan.ro

Rezumatul proiectului

Romii fotografiați și cei intervievați în proiect au determinat ca și restul comunității rome să își afirme identitatea într-un mod mai pronunțat, iar dezvoltarea culturii dialogului dintre minoritari și majoritari conduce la coeziunea socială. Pe termen lung, beneficiile sociale și economice ale proiectului pentru comunitățile rome sunt reprezentate de creșterea gradului de cunoaștere, înțelegere și acceptare a comunității de romi în rândul majorității.

Proiectul în cifre

  • 1 campanie de teren privind inventarierea istorisirilor orale ale romilor;
  • 10 comunităţi de romi din județele Ialomița și Brăila studiate;
  • 1 concurs de fotografie organizat cu scopul de a surprinde obiceiuri/tradiții, condiții de viață, portul specific, conviețuirea dintre romi și populația majoritară, activități legate de meșteșugurile tradiționale specifice romilor din zona Bărăganului;
  • 7 premii pentru concursul de fotografie acordate (Locul I: "Ritualul zilnic al ceaunului" şi "Soarele la asfințit și io tot mai răsărit!"; Locul II: "Ce-ar zice Vasile Alecsandri?! Porojan al său!" şi "Timpule, țigan bătrân, trage șatra mai la drum! "; Locul III: "Atelier de fierărie" şi "Adu furca bună"; Premiul de popularitate: "Sfârșitul zilei în jurul focului")
  • 1 expoziție de fotografie organizată: “Romi in Bărăgan – Inventarul unui mod de viață”;
  • 1 lucrare publicată: “Romi in Bărăgan – Inventarul unui mod de viață”, un instrument menit să îmbunătăţească procesul de înţelegere şi acceptare a diversităţii culturale;
  • 1 catalog de expoziție realizat: “Romi in Bărăgan – Inventarul unui mod de viață” disponibil aici: http://www.romiinbaragan.ro/docs/Catalogul_expozitiei.pdf.

Galerie foto/video

-

Proiectul în media