Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Diversitatea multiculturală - pilon de dezvoltare comunitară în județele Botoșani, Bistrița-Năsăud și Iași

Promotorul proiectului: Primăria Botoșani

Parteneri de proiect:

  • Primăria Bistrița
  • Asociația Iubire și Încredere

Valoarea proiectului: 195.287,63 euro

Valoare finanţare nerambursabilă (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 863.269 lei (195.288 euro)

Site web: www.diversitate-multiculturala.ro

Rezumatul proiectului

Pornind de la zestrea proprie de tradiții și obiceiuri, de la moștenirea culturală proprie și definitorie (…), proiectul a abordat din 2 perspective contribuția minorităților etnice la diversificarea și îmbogățirea vieții comunităților cărora li s-au alăturat și integrat în timp: activitățile culturale, artistice și religioase și perspectiva integrării, a schimbului permanent cu celelalte etnii și cu populația majoritară. Astfel, proiectul a vizat creșterea capacității de promovare a diversității culturale pentru publicul larg din nord-estul și nord-vestul țării prin organizarea a trei festivaluri în Botoșani, Iași și Bistrița, precum și realizarea unui film documentar despre cultura și tradițiile multietnice.

În cadrul proiectului au fost organizate ateliere cu experți în cultură și arte din nord-est și nord-vest, contribuind astfel la creșterea gradului de conștientizare a diversității și de înțelegere a acesteia și a culturii minorităților prin realizarea a trei studii în domeniul artei și culturii în cele trei județe.

Proiectul în cifre

  • 3 festivaluri de promovare a diversității multiculturale multietnice organizate (2 la Botoșani și 1 la Iași);
  • 3 studii sectoriale în cultură și arte desfășurate în județele Botoșani, Bistrița -Năsăud și Iași;
  • 4 workshop-uri cu specialiști în cultură și artă din regiunile Nord Est şi Nord Vest derulate cu scopul de a consolida dialogul intercultural şi de a dezvolta activităţi variate din domeniul artistic şi cultural la nivel regional şi interregional;
  • 1 film documentar ce surprinde cultura și tradițiile multietnice realizat;
  • 1 campanie de advocacy și mediatizare a patrimoniului multicultural implementată.

Galerie foto/video

Documentarul cu valoare istorică despre conviețuirea multietnică realizat în cadrul proiectului poate fi vizionat  aici:

-

Proiectul în media