Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


  • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Maramureș - Tezaur Viu în cadrul patrimoniului cultural european

Promotorul proiectului: Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural

Parteneri de proiect:

  • University of Akureyri
  • Universitatea de Vest Vasile Goldiș, Arad, filiala Baia Mare

Valoarea proiectului: 195.039 euro

Valoare finanțare nerambursabilă (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 775.428 lei (175.535,42 euro)

Site web: www.maramuresmulticultural.ro

Rezumatul proiectului

Proiectul a contribuit la îmbunătățirea imaginii a două regiuni din Islanda și România, stimulând interesul față de tradițiile multietnice specifice comunităților implicate în proiect.

Proiectul a identificat și a promovat pe plan internațional elemente ale patrimoniului cultural imaterial multietnic din Maramureș, de o frumuseţe şi o incontestabilă vechime în comunitatea europeană, azi când tendinţele se îndreaptă spre globalizare și uniformizare. Proiectul a urmărit evidențierea originalității culturii tradiţionale şi mijloacele prin care aceasta funcţionează ca un grupaj de „supravieţuiri” (forme, imagini, sensuri, structuri, ritualuri prezente într-un sistem activ al culturilor multietnice), așezările, care sunt adevărate muzee în aer liber, ale maramureșenilor. La un nivel academic, proiectul a condus la elaborarea unei lucrări educaționale care oferă metode și mijloace de facilitare a accesului publicului larg la patrimoniul cultural.

Proiectul în cifre

Patrimoniu cultural imaterial din Maramureș

  • recuperarea unor elemente valoroase ale patrimoniului cultural imaterial multietnic din Maramureș (folclor coregrafic, instrumental, tradiții și artizanat) transpuse în cele 5.000 de DVD-uri create și distribuite în întreaga lume;
  • 33 de voluntară ajutați de 33 de colportori.

Ansambluri folclorice de amatori nou create

  • 3 ansambluri folclorice create (1 maghiar, 1 romani și 1 românesc) cu scopul de a conserva originalitatea culturii tradiţionale și de a o transmite generațiilor viitoare;
  • 90 de tineri implicaţi, 24 de persoane din fiecare etnie şi 10 tineri instruiţi pentru a se asigura transferul de cunoştinţe.

Schimburi de experiență islandezo-române

  • 2 schimburi de experiență cu 8 spectacole (6 în Islanda cu circa 500 de spectatori, respectiv 2 în România, cu circa 300 de spectatori prezenţi).

Expoziţii etnografice

  • lansarea a 3 expoziții etnografice: Lemn și ceramică, Textile şi Expoziție tur tactil pentru nevăzători cu scopul de a facilita accesul publicului larg la patrimoniul cultural imaterial specific Maramureșului;
  • 500 de vizitatori, printre care 100 de nevăzători și 50 de turiști internaționali.

Foto/video

http://www.maramuresmulticultural.ro/index.php/en/multiculturalism/maramures/festivals

 

-

 

Proiectul în media

http://www.graiul.ro/2015/11/12/arta-traditionala-din-maramures-in-islanda-i/
http://www.graiul.ro/2015/08/20/expozitia-de-etnografie-maramures-tezaur-viu-in-context-european/