Urmăriți-ne pe Facebook

Achiziții


 • Mai multe informații vor fi disponibile în curând

Abonare newsletter

date abonat

Lansare runda a 3-a a cererii de propuneri din Fondul pentru relații bilaterale

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea celei de-a treia cereri de propuneri de finanțare din Fondul pentru relații bilaterale.

Obiective

Fondul pentru relații bilaterale este parte integrantă a Programului PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural European.

Principalul obiectiv al Fondului este de a spori cooperarea între organizațiile și instituțiile din România și cele din statele donatoare, de a îmbunătăți cunoașterea și înțelegerea reciprocă și de a împărtăși experiența rezultată din implementarea activităților sau proiectelor.

Domenii finanțate

Prezenta cerere de propuneri urmărește susținerea activităților de identificare a potențialilor parteneri din statele donatoare anterior/ în timpul pregătirii proiectului, respectiv dezvoltarea de parteneriate în vederea depunerii, spre finanțare, a proiectelor culturale.

Aceste activități se încadrează în Măsura A Inițiere / Dezvoltare de parteneriate a Fondului pentru relații bilaterale.

Activități eligibile

 • Întâlniri de identificare potențiali parteneri pentru un viitor proiect între entitatea din România şi partenerul/ potenţialul partener din statele donatoare;
 • Participarea la diferite conferinţe, călătorii de studii, vizite, evenimente, întâlniri organizate cu potenţialii parteneri din statele donatoare, în vederea identificării partenerilor şi a modalităţilor de dezvoltare a proiectelor în parteneriat.

Solicitanţii eligibili

Solicitanţii eligibili din România sunt:

 • Entităţi publice:
  • autorități locale şi nationale; 
  • instituții culturale;
  • instituții de învățământ superior și institute de cercetare.
 • Organizații neguvernamentale
 • Persoane fizice: creatori, artişti, experți din domeniul cultural, studenți.
 • Organizațiile/entitățile din statele donatoare pot solicita în mod direct finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri.

Solicitanţii eligibili / parteneri din statele donatoare sunt:

 • organisme publice care activează în domeniul culturii, legal înfiintate și cu sediul în statele donatoare, organizate și administrate în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • organizații neguvernamentale și nonprofit, legal înfiinţate și cu sediul în statele donatoare, organizate și administrate în conformitate cu legislația aplicabilă;
 • persoane fizice: creatori, artiști și experți din domeniul culturii, studenți.

Parametri financiari

Alocarea totală aferentă prezentei cereri de propuneri este de 10.000 euro.

Valoarea maximă a unei finanțări este de 1.500 euro per entitate/organizatie.

Termene limită

Data de deschidere - 24 februarie 2014
Data de închidere - 10 martie 2014

Depunerea cererilor de finanțare

Toate informațiile despre depunerea cererilor de finanțare și documentație aferentă poate fi descarcată aici:

Contact

Pentru a adresa întrebări, vă rugăm folosiți coordonatele de mai jos:

Monica Pîslariu, responsabil comunicare
Cornelia Predoiu, responsabil cerere de propuneri
Tel./Fax:               +40 21 222 84 79
E-mail:                  office@fonduri-diversitate.ro
Web:                     www.fonduri-diversitate.ro, www.umpcultura.ro